Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

ΣΤΟΧΟΣ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού προσπαθούμε να εισάγουμε την έννοια της πρόσθεσης διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό και την αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό χωρίς κρατούμενο. Με άλλα λόγια, στην πρόσθεση το άθροισμα των μονάδων είναι μονοψήφιο και στην αφαίρεση οι μονάδες του διψήφιου αριθμού είναι περισσότερες ή ίσες με τον μονοψήφιο αριθμό.

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξη

Φύλλο εργασίας 1

Παιχνίδι-Φιδάκι

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι κρίκοι
Πρόσθεση και αφαίρεση με αφετηρία γνωστές ισότητες / jele.gr

ABACUS_dimotikoupaidemata

Άβακας