Προγραφικές ασκήσεις για τα προνήπια

Οι ασκήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε παιδάκια με στόχο την βελτίωση των γραφοκινητικών δεξιοτήτων. Κρατώντας με τον σωστό τρόπο το μολύβι, το παιδί πρέπει να ακολουθήσει τα πλαίσια ή τις τελείες προκειμένου να σχηματίσει το σχήμα ή το γράμμα.
Η φορά που πρέπει να ακολουθεί στο χάραγμα κάθε γραμμής, φαίνεται πάνω σε κάθε εικόνα.
πηγή:anaptixipaidiou.blogspot.gr

 

         

Φύλλο εργασίας 1                                           Φύλλο εργασίας 2

 

         

Φύλλο εργασίας 3                                         Φύλλο εργασίας 4

         

Φύλλο εργασίας 5                                          Φύλλο εργασίας 6
Continue reading

Προγραφικές ασκήσεις 5

1            2

Φύλλο εργασίας 1                                             Φύλλο εργασίας 2

3              4

Φύλλο εργασίας 3                                               Φύλλο εργασίας 4

5             6

Φύλλο εργασίας 5                                                Φύλλο εργασίας 6

7

Φύλλο εργασίας 7

οι εικόνες είναι από το σιτε www.cleverlearner.com