Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν στρατηγικές υπολογισμού για την αφαίρεση δεκαδικών,
  • να εμπεδώσουν τη συνηθισμένη τεχνική εκτέλεσης της αφαίρεσης δεκαδικών με δύο δεκαδικά ψηφία,
  • να μετατρέπουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες και να εκτελούν τις πράξεις,
  • να διαχειρίζονται προβλήματα με ευρώ.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Φύλλο εργασίας 1
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλήματος σε καταστάσεις που απαιτούν ανταλλαγές με χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Κάνουν αρχική εκτίμηση πριν λύσουν ένα πρόβλημα και επαληθεύουν τους υπολογισμούς τους.
  • Βρίσκουν τα ρέστα από χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1