Η ελιά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

   • 1.Η ελιά
   • 2. Oι μύθοι και η ελιά
   • 3. H ελιά στην Eλλάδα και στη Mεσόγειο
   • 4. Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Κατευθυντικός λόγος (επιχειρηματολογικά κείμενα, συνταγές)
 • Λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα)
 • Πραγματολογικά κείμενα
 • Ενημερωτικό κείμενο (άρθρο διαδικτύου)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α και -η
 • Κύρια και κοινά ονόματα
 • Χρόνοι του ρήματος (αόριστος παθητικής φωνής)
 • Πάθη φωνηέντων
 • Αυτοπαθείς αντωνυμίες
 • Ασύνδετο σχήμα
 • Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο, προέλευση και σημασία λέξεων, προσωποποίηση)
 • Oρθογραφία (οικογένειες λέξεων, περιεκτικά ουσιαστικά)

Χρόνος διδασκαλίας : 10-12 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading

ΡΩΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ … ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

  • 1. Το νερό συστήνεται
  • 2. Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα
  • 3. Το νερό στη θρησκεία, στους μύθους και στις παραδόσεις
  • 4. Ο νερουλάς
  5. Το νερό ταξιδεύει

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή επαγγέλματος)
 • Λογοτεχνικά κείμενα (ποίημα, πεζά)
 • Πληροφοριακό κείμενο
 • Χρηστικό κείμενο
 • Συνέντευξη

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Ρήματα β΄συζυγίας (κυλάω-ω)
 • Ανισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά
 • Κατηγορούμενο
 • Στίξη (κόμμα, παρένθεση, διπλή παύλα)
 • Λεξιλόγιο (θεματικό λεξιλόγιο, προέλευση και σημασία λέξεων, παρομοίωση, εκφράσεις)
 • Oρθογραφία (συντομογραφίες, αρκτικόλεξα)

Χρόνος διδασκαλίας : 12-14 διδακτικές ώρες
πηγή: Γλώσσα Δ τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε υλικό σχετικό με τη γραμματική της Δ τάξης

Continue reading