Επιλύω προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Προβληματικές καταστάσεις πολλαπλασιασμού. Αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού (με διψήφιο πολλαπλασιαστή). Η προσεταιριστική και η επιμεριστική ιδιότητα.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

 • να αναγνωρίζουν προβληματικές καταστάσεις στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλαπλασιασμό,
 • να γνωρίσουν καλύτερα την προσεταιριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό και την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση,
 • να εκτιμούν γινόμενα φυσικών αριθμών και να ελέγχουν την εκτίμησή τους υπολογίζοντας με διαφορετικές στρατηγικές,
 • να χρησιμοποιούν στρατηγικές με σύντομο πολλαπλασιασμό με αριθμούς όπως το 9,19,29 κτλ,
 • να μπορούν να διατυπώσουν απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού,
 • να σταθεροποιήσουν τις γνώσεις τους για τη συνήθη τεχνική του πολλαπλασιασμού

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας

Επιλύω προβλήματα

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Για περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια πατήστε εδώ

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture     Picture

Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)

Picture Οι στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

 • πολλαπλασιάζουν διψήφιο αριθμό επί μονοψήφιο αριθμό με τη βοήθεια του τετραγωνισμένου χαρτιού.
 • αναλύουν διψήφιους αριθμούς σε άθροισμα δυνάμεων του 10.
 • εφαρμόζουν την επιμεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης ως προς τον πολλαπλασιασμό.
 • ελέγχουν την ορθότητα της πράξης που εκτέλεσαν με την αντίστροφη πράξη.
 • πολλαπλασιάζουν στρόγγυλες δεκάδες και εκατοντάδες με μονοψήφιους αριθμούς π.χ. 20×4 , 100 x 5.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Σε προηγούμενο κεφάλαιο εισαγάγαμε στους μαθητές την έννοια του πολλαπλασιασμού με τη διαδικασία της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης, χρησιμοποιώντας εμπειρικές καταστάσεις οι οποίες ήταν οικείες στο σύνολο των παιδιών. Στο μάθημα αυτό θα συνεχίσουμε την εξάσκηση των μαθητών σε καταστάσεις πολλαπλασιασμού χρησιμοποιώντας τον όρο φορές και όχι το σύμβολο x. Θα ασκήσουμε επίσης τους μαθητές σε καταστάσεις μοιρασιάς. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • η εισαγωγή των μαθητών σε στοιχειώδεις καταστάσεις πολλαπλασιασμού, κατά τις οποίες ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση
 • η ενασχόληση με καταστάσεις επανάληψης που αναφέρονται στην άμεση εμπειρία του παιδιού, όπως είναι το παραμύθι με τα 3 γουρουνάκια, οι 4 ρόδες του αυτοκινήτου κτλ.
 • η ενασχόληση με τα πολλαπλάσια του 3 και 4
 • η περαιτέρω άσκηση των μαθητών στην προφορική αρίθμηση ανά 3 και 4
 • η άσκηση των μαθητών σε εμπειρικές καταστάσεις μοιρασιάς σε ίσα μέρη

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1