Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας

2
Η προπαίδεια του 2

Η προπαίδεια του 3

Η προπαίδεια του 4

Δείτε επίσης

Καρτέλες με τις προπαίδειες

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση (2,5,6,7,8,9)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ’ τάξη

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διερεύνηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών από τη Γ τάξη

Αναλυτικά ελέγχουμε αν τα παιδιά μπορούν:

  • να απαγγέλλουν, να διαβάζουν και να γράφουν τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000
  • να αναλύουν τους αριθμούς σε Χιλιάδες, Εκατοντάδες, Δεκάδες και Μονάδες και να κάνουν βασικούς νοερούς υπολογισμούς για φυσικούς αριθμούς μέχρι το 10.000 (περάσματα στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες)
  • να χειρίζονται τις έννοιες μεγαλύτερο, μικρότερο, ενδιάμεσο
  • να χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και το ρολόι
  • να εντοπίζουν θέσεις σε πλέγμα χρησιμοποιώντας τους όρους γραμμή-στήλη
  • να χρησιμοποιούν δεκαδικούς αριθμούς για να περιγράψουν μικρά χρηματικά ποσά
  • να αντλούν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες που δίνονται από διάφορες πηγές (εικόνα, κείμενο)

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
Φύλλο εργασίας 1

Επαναληπτικά φυλλάδια στις πράξεις

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών

Λύσεις του Βιβλίου του Μαθητή

Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών

 

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση

2

Η προπαίδεια του 2

Η προπαίδεια του 5
Η προπαίδεια του 6

Η προπαίδεια του 7

Η προπαίδεια του 8

Η προπαίδεια του 9

Δείτε επίσης

Καρτέλες με τις προπαίδειες

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

Πολλαπλασιασμός

Καρτέλες με τις προπαίδειες (1,2,3,4,5,6,7,8,9)


Πίνακες πολλαπλασιασμού (0 έως 10)Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση(2,5,6,7,8,9)


Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

fyllo1
Πολλαπλασιασμός με το 10,100,1000


Κάθετος Πολλαπλασιασμός

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δημιουργός Σουδίας Γιάννης Δημιουργός Σουδίας Γιάννης Δημιουργός Σουδίας Γιάννης
Η προπαίδεια του 2,3,4            Η προπαίδεια του 5,6,7              Η προπαίδεια του 8,9,10

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ AΝDROID ΚΙΝΗΤΑ

Αυτή η απλή – και πλήρως εξελληνισμένη – εφαρμογή βοηθά τα παιδιά να μάθουν την προπαίδεια εξασκούμενα με διαφορετικών τύπων πολλαπλών επιλογών τεστ.
Μπορούν να επιλέξουν από τρεις τύπους τεστ:
1) βρίσκοντας το αποτέλεσμα ενός πολλαπλασιασμού
2) βρίσκοντας τον αριθμό που λείπει σε έναν πολλαπλασιασμό
3) βρίσκοντας το ζευγάρι των αριθμών που οδηγεί σε έναν πολλαπλασιασμό

Μπορούν να επιλέξουν το πλήθος των ερωτήσεων καθώς και την διάρκεια κάθε τεστ.

Η εφαρμογή δείχνει σε ένα διάγραμμα την πρόοδο και τα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπει να καθαρίσετε το ιστορικό οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.

Επίσης, παρέχει μια λειτουργία μελέτης, στην οποία τα παιδιά μπορούν να δουν μόνο τους πίνακες πολλαπλασιασμού και να τους μελετήσουν με το δικό τους ρυθμό.

Κατάλληλη για Α / Πρώτη, Β / Δευτέρα, Γ / Τρίτη Δημοτικού