Πολλαπλασιασμοί

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • καταλαβαίνουν σε ποιες προβληματικές καταστάσεις να χρησιμοποιούν την πράξη του πολλαπλασιασμού.
 • εκτελούν με ευχέρεια την πράξη του γραπτού πολλαπλασιασμού διψήφιου με μονοψήφιο και διψήφιου με διψήφιο αριθμό
 • εκτελούν νοερά και να βρίσκουν γινόμενα του 10,100 και 1000 προσθέτοντας τα αντίστοιχα μηδενικά.
 • εκτελούν νοερά γινόμενα με δεκάδες και εκατοντάδες όπως 30 x 20, 400 x 5 κ.τ.λ..
 • ασκηθούν στην επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση.
 • πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

  Φύλλο εργασίας 1

Πολλαπλασιασμοί

Picture Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • καταλαβαίνουν σε ποιες προβληματικές καταστάσεις να χρησιμοποιούν την πράξη του πολλαπλασιασμού.
 • εκτελούν με ευχέρεια την πράξη του γραπτού πολλαπλασιασμού διψήφιου με μονοψήφιο και διψήφιου με διψήφιο αριθμό
 • εκτελούν νοερά και να βρίσκουν γινόμενα του 10,100 και 1000 προσθέτοντας τα αντίστοιχα μηδενικά.
 • εκτελούν νοερά γινόμενα με δεκάδες και εκατοντάδες όπως 30 x 20, 400 x 5 κ.τ.λ..
 • ασκηθούν στην επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Πολλαπλασιασμοί

PictureΣτο παρόν κεφάλαιο κύριος στόχος είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στον πολλαπλασιασμό διψήφιου αριθμού με μονοψήφιου αλλά και διψήφιου αριθμού με διψήφιο. Ειδικότερα οι μαθητές ασκούνται στην ανάλυση του διψήφιου αριθμού σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων και στον πολλαπλασιασμό του πολλαπλασιαστή χωριστά με τις δεκάδες και τις μονάδες. Οι πράξεις πολλαπλασιασμού που παρουσιάζουμε στο μάθημα αυτό είναι πράξεις της μορφής του καρτεσιανού γινομένου. Το γινόμενο δηλαδή του πολλαπλασιασμού προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό δύο διαστάσεων -γραμμή επί στήλη ή βάση επί ύψος.
Ένας αποτελεσματικός τρόπος, για να κατανοήσουν οι μαθητές την ανάλυση του διψήφιου πολλαπλασιαστέου σε δεκάδες και μονάδες και τον πολλαπλασιασμό των τελευταίων χωριστά με τον πολλαπλασιαστή είναι τα τετραγωνάκια στο τετραγωνισμένο χαρτί. Οι μαθητές μαθαίνουν να αντιστοιχίζουν τους αριθμούς που περιλαμβάνει η πράξη του πολλαπλασιασμού στα τετραγωνάκια.
Στόχος του μαθήματος αυτού επιπλέον είναι η περαιτέρω εξάσκηση των μαθητών στην προπαίδεια και στα πολλαπλάσια του 11

πηγή:Μαθηματικά Γ τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5
Υλικό κυκλοφοριακής αγωγής