Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.0000

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση αριθμών ως το 1.000.000

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για μικρότερους αριθμούς για να διαχειριστούν τους μεγαλύτερους,
  • να αναλύουν αθροιστικά τους αριθμούς και να αξιοποιούν την ανάλυση για να κάνουν υπολογισμούς,
  • να βρίσκουν απλά πολλαπλάσια μεγάλων αριθμών,
  • να βρίσκουν την πιο κοντινή δεκάδα χιλιάδων και εκατοντάδα χιλιάδων σε ένα φυσικό αριθμό,
  • να αξιοποιούν το παραπάνω για να εκτιμήσουν αποτελέσματα πράξεων,
  • να χρησιμοποιούν την αριθμομηχανή ως εποπτικό εργαλείο.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading