Άνθρωποι και Μηχανές

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Φτιάξε μου έναν σιδερένιο άνθρωπο

    2.  Μηχανές του μέλλοντος
    3. Το ηλιακό λεωφορείο

4. Στο Αττικό μετρό

Continue reading