Να σας διαβάσω?

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Nasasdiabaso ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΕΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ είμαι)
Στο κεφάλαιο περιέχεται ένα εκτενές απόσπασμα από Το γαϊτανάκι της Ζωρζ Σαρή (Πατάκης, Αθήνα, 2004). Στις σελίδες του βιβλίου που παρατίθενται έχουν τηρηθεί η εικονογράφηση και τα τυπογραφικά στοιχεία της πρώτης έκδοσης.

  • Εξάσκηση στη χρήση του Παρατατικού. Έμφαση δίνεται στον Παρατατικό του ρήματος είμαι στον ενικό αριθμό και στην ορθογραφία του.

Ορθογραφία:  1η. Εγώ, όταν ήμουν μικρός, έτρεχα συνέχεια και δεν σταματούσα. (Από το πλαίσιο με το γλωσσικό φαινόμενο, σ.60 του Β.Μ.)

2η. Μαζί με την αρκούδα ήταν και το αρκουδάκι της που έπαιζε.

  • Επισημαίνεται και η συνήθης γραφή του γράμματος γάμμα (γ) σε έντυπα.
  • Καλό είναι να διαβαστεί ολόκληρο το βιβλίο στην τάξη.

 

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου