Ήτανε μια φορά…

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:

1. Τα ταξίδια του παππού μου

     2. Τα ταξίδια του παππού μου (συνέχεια)
    3. Μία αληθινή ιστορία

4. Στο νησί του Αιόλου

5. Γεια σου χαρά σου Βενετιά

Continue reading

Άνθρωποι και Μηχανές

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

1. Φτιάξε μου έναν σιδερένιο άνθρωπο

    2.  Μηχανές του μέλλοντος
    3. Το ηλιακό λεωφορείο

4. Στο Αττικό μετρό

Continue reading