Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές να γνωρίσουν όλα τα κέρματα του ευρώ και να κάνουν ανταλλαγές

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

  • Διακρίνουν κέρματα του ευρώ και την αξία τους
  • Αναγνωρίζουν τα ελληνικά κέρματα του ευρώ
  • Κάνουν ανταλλαγές με κέρματα
  • Εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσότερων κερμάτων και να βρίσκουν το υπόλοιπο ενός ποσού
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο και των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Τα κέρματα του ευρώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                             

Μαθαίνω το ευρώ                                              Υπολογίζω με ευρώ 

 

 

Βρες τα νομίσματα