Παίζουμε παντομίμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Εξάσκηση στην ορθογραφία του Ενεστώτα του ρήματος είμαι.
 • Τα παιδιά διακρίνουν την ορθογραφία των άρθρων τον-των, της-τις.
 • Εξάσκηση στην προτασιακή δομή Υ-Ρ-Κ. Με αφορμή την ομαδική δραστηριότητα της σ. 49 του Β.Μ. , οι μαθητές κάνουν προτάσεις με το ρήμα είμαι και τις γράφουν. Π.χ εγώ είμαι δελφίνι. Ο Κυριάκος και η Μαρία είναι ψάρια.
 • Ορθογραφία : 1η. Εγώ στην παντομίμα θα κάνω τον αρχηγό των ζώων. ( Από το πλαίσιο με το γλωσσικό φαινόμενο, στη σ. 49, Β.Μ.)

    2η. Εμείς είμαστε κάτω από τα φύλλα των δέντρων.

  • Στην τάξη συζητούν τους κανόνες ομαδικών παιχνιδιών που γνωρίζουν. Επιλέγουν ένα από αυτά και με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού γράφουν τους κανόνες του. Προτείνεται να διαβάσουν τους κανόνες σε παιδιά άλλων τάξεων και να τους ζητήσουν να μαντέψουν για ποιο παιχνίδι πρόκειται.
  • Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί τους κανόνες ενός απλού παιχνιδιού που είναι γνωστό (π.χ. κρυφτό) αλλάζοντας τη σειρά των προτάσεων . Έχει φροντίσει να συμπεριλάβει λέξεις δηλωτικές του χρόνου. Ζητά από τα παιδιά να βάλουν τις προτάσεις στη σωστή σειρά.

  πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

  ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Picture      Picture

   Άρθρα της και τις                           Άρθρα τον και των
  Πηγή: http://www.jele.gr