Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση(2,5,6,7,8,9)

2

Η προπαίδεια του 2

Η προπαίδεια του 5

Η προπαίδεια του 6

Η προπαίδεια του 7

Η προπαίδεια του 8

Η προπαίδεια του 9

Δείτε επίσης

Καρτέλες με τις προπαίδειες

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα

Ο πολλαπλασιασμός ως διαδοχική πρόσθεση

2

Η προπαίδεια του 2

Η προπαίδεια του 5
Η προπαίδεια του 6

Η προπαίδεια του 7

Η προπαίδεια του 8

Η προπαίδεια του 9

Δείτε επίσης

Καρτέλες με τις προπαίδειες

Εικονική αναπαράσταση της προπαίδειας (2,3,4)

Φύλλα εργασίας με τα γινόμενα