Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος

PictureΜάθημα 25ο : Αιτίες και αφορμές του πολέμου

Διδακτικοί στόχοι:
Οι μαθητές:

• Να εντοπίσουν τις αιτίες του πολέμου.
• Να κατανοήσουν την έννοια του εμφυλίου πολέμου
• Να προβληματιστούν για πιθανά αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου.

πηγή: Ιστορία Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Αιτίες και αφορμές του πολέμου

επιμέλεια ύλης : Κατερίνα Καραλή,  Κανέλλος Κανελλόπουλος

πηγή: http://tetartitaxi.weebly.com/

Continue reading