Ιστορίες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι,ι)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης ιστορία.
  • Στα στιχάκια επισημαίνεται η ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι: ποτάμι, καλάμι, κουτί, σακί.
  • Με αφορμή την άσκηση 3 του Τ.Ε. (σελ.35) τα παιδιά προσεγγίζουν διαισθητικά την σειρά των όρων της πρότασης (Υ-Ρ-Α). Ο/η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί ανάλογες ασκήσεις

Ορθογραφία: Ένα πεπόνι

……………………………………………………………………………………………………………….

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Το “ανοικτό” τέλος του κειμένου στο βιβλίο του μαθητή αποτελεί ερέθισμα για να συνεχίσουν τα παιδιά την ιστορία προφορικά. Κάθε παιδί προσθέτει μία πρόταση που ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει. Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού , το κάθε παιδί γράφει και εικονογραφεί σε ένα φύλλο χαρτί την πρόταση που είπε για τη συνέχιση της ιστορίας. Φτιάχνουν βιβλίο τάξης, ” ιστορία του ιπποπόταμου”

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιστορίες

Continue reading