Διαχειρίζομαι προβλήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Διαχείριση προβλήματος: Οργάνωση πληροφοριών. Η στρατηγική της επίλυσης μιας πιο απλής περίπτωσης. Προβλήματα με πολλαπλάσια και διαιρέτες.

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να οργανώνουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται σε ένα πρόβλημα,
  • να αναλύουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα προβλήματα,
  • να επιλύουν μία πιο απλή περίπτωση σε πολύπλοκα προβλήματα,
  • να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για τα πολλαπλάσια και τους διαιρέτες.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία. Στρατηγικές υπολογισμών. Αλγόριθμος. Τοποθέτηση στην αριθμογραμμή

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να χρησιμοποιούν στρατηγικές υπολογισμού για την πρόσθεση δεκαδικών,
  • να εμπεδώσουν τη συνηθισμένη τεχνική εκτέλεσης της πρόσθεσης δεκαδικών με δύο δεκαδικά ψηφία,
  • να μετατρέπουν οριζόντιες γραφές σε κάθετες και να εκτελούν τις πράξεις,
  • να διαχειρίζονται προβλήματα με ευρώ,
  • να αποκωδικοποιούν και να οργανώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές.

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου


Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ