Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

Picture

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του εν λόγου μαθήματος επιδιώκεται να καταστούν ικανοί οι μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των αριθμών έως το   5
  • εξασκηθούν με την καθοδηγούμενη γραφή των ψηφίων των αριθμών 1,2 και 3
  • καταμετρούν συλλογές αντικειμένων με τουλάχιστον 5 ψηφία
  • διαβάζουν με ολιστικό τρόπο τις αριθμολέξεις από το 1 μέχρι το 5

Καρτέλες ποσοτικής απεικόνισης

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 1

Ο αριθμός 1

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 2

Ο αριθμός 2

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 3

O αριθμός 3

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 4

Ο αριθμός 4

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 5

Ο αριθμός 5

Μετρώ 1(1-5)

Μετρώ 2(1-5)

Μετρώ 3(1-5)-β

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 
Πηγή: http://www.stintaxi.com/

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

PictureΠατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε φύλλα εργασίας σχετικά με το μάθημα της πρώτης ενότητας των μαθηματικών με τίτλο “Οι αριθμοί έως το 5”

 

 

 

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Η σκάλα από το 1 έως το 5 (καρτέλα για τον τοίχο)

Kαρτέλες αρίθμησης από το 1 έως το 5 (για τον μαθητή)

Kαρτέλες αρίθμησης από το 1 έως το 5 (για την τάξη)

Zωγραφική

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

Πηγή: http://www.stintaxi.com/

Picture   Η ομάδα του μπάσκετ - Απόλυτοι και τακτικοί αριθμοί
Μετράω τα ψαράκια                                      Η ομάδα του μπάσκετ / jele.gr

Picture
Παίξε με την πασχαλίτσα





 



 

Φύλλα εργασίας οι αριθμοί 1-5

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε 2 φύλλα εργασίας που περιέχουν ασκήσεις με τους αριθμούς 1 έως 5. Κατάλληλο για μαθητές νηπιαγωγείου, Α τάξης δημοτικού καθώς και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Αριθμοί 1-5 (α)

Αριθμοί 1-5 (β)