Οι αριθμοί μέχρι το 50

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

  • Η άσκηση των μαθητών στους διψήφιους αριθμούς μέχρι το 50. Συγκεκριμένα στόχος μας είναι οι μαθητές να αριθμούν ανά 1,5 και 10 μέχρι το 50. Επιδιώκουμε εξάλλου την άσκησή τους στη γραφή και τη διάταξη των αριθμών αυτών, ενώ εξίσου σημαντική θεωρούμε την άσκησή τους στην καταμέτρηση συλλογών αποτελούμενων από ποσότητες των οποίων το πλήθος φθάνει μέχρι το 50. Τέλος, στόχος μας είναι να μάθουν να γράφουν με λέξεις τους αριθμούς από το 10 μέχρι το 20.
  • Η άσκηση των μαθητών στην μέτρηση και τον υπολογισμών ποσοτήτων ανά 10. Μέσω τον προτεινόμενων δραστηριοτήτων σκοπεύουμε να ασκήσουμε τους μαθητές στη μέτρηση διάφορων ποσοτήτων, παίρνοντας ως μέτρο την ολότητα της δεκάδας. Μέχρι τώρα τα παιδιά μετρούσαν συνήθως  ένα προς ένα τα διάφορα αντικείμενα, λαμβάνοντας δηλαδή ως μέτρο τη μονάδα. Μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιδιώκουμε να καταστούν ικανοί οι μαθητές να υπολογίζουν τις ποσότητες μετρώντας ανά 10 και στη συνέχεια να γράφουν με αριθμούς τα αντίστοιχα αθροίσματα (π.χ. 10+10+10+4=34) Στο μάθημα αυτό δε θα προχωρήσουμε ακόμη στην ανάλυση του αριθμού σε μονάδες και δεκάδες.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5
Continue reading

Οργάνωση συλλογών-Οι αριθμοί μέχρι το 50

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η προετοιμασία των μαθητών για την ανάλυση των αριθμών σε μονάδες και δεκάδες, καθώς και η εξοικείωσή τους με τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Η διαδικασία αυτή θα συμπληρωθεί μέσα από τα επόμενα κεφάλαια, τα οποία θα αναφέρονται ειδικά σε έννοιες του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Επιπλέον, η περαιτέρω άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό αθροισμάτων με βάση το αριθμό 10 εντάσσεται στους στόχους που επιδιώκονται μέσω του εν λόγω κεφαλαίου. Προκειμένου να μετρήσουμε μεγάλες ποσότητες, διευκολυνόμαστε ασφαλώς ομαδοποιώντας τες σε υποσύνολα των 10 μονάδων.

Ένας άλλος βασικός επιδιωκόμενος στόχος είναι η άσκηση των μαθητών στην αντικατάσταση των 10 μονάδων με μια άλλη ισοδύναμη μεγάλη μονάδα και στην κατανόηση ότι έχουν την ίδια αξία (π.χ. 10 πράσινες μάρκες είναι ίσες με μία κόκκινη).  Η ικανότητα αυτή είναι θεμελιακή για την κατανόηση της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ανταλλαγών εισάγουμε επίσης τον άβακα, με τον οποίο θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ενυδρείο - Οι αριθμοί 20-30       Το κάστρο - Οι αριθμοί 30-40
Οι αριθμοί 20-30 / jele.gr                                          Οι αριθμοί 30-40 / jele.gr
Το παιχνίδι με τους κρίκους
Οι αριθμοί 40-50 / jele.grΟι αριθμοί μέχρι το 50

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

  • Η άσκηση των μαθητών στους διψήφιους αριθμούς μέχρι το 50. Συγκεκριμένα στόχος μας είναι οι μαθητές να αριθμούν ανά 1,5 και 10 μέχρι το 50. Επιδιώκουμε εξάλλου την άσκησή τους στη γραφή και τη διάταξη των αριθμών αυτών, ενώ εξίσου σημαντική θεωρούμε την άσκησή τους στην καταμέτρηση συλλογών αποτελούμενων από ποσότητες των οποίων το πλήθος φθάνει μέχρι το 50. Τέλος, στόχος μας είναι να μάθουν να γράφουν με λέξεις τους αριθμούς από το 10 μέχρι το 20.
  • Η άσκηση των μαθητών στην μέτρηση και τον υπολογισμών ποσοτήτων ανά 10. Μέσω τον προτεινόμενων δραστηριοτήτων σκοπεύουμε να ασκήσουμε τους μαθητές στη μέτρηση διάφορων ποσοτήτων, παίρνοντας ως μέτρο την ολότητα της δεκάδας. Μέχρι τώρα τα παιδιά μετρούσαν συνήθως  ένα προς ένα τα διάφορα αντικείμενα, λαμβάνοντας δηλαδή ως μέτρο τη μονάδα. Μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιδιώκουμε να καταστούν ικανοί οι μαθητές να υπολογίζουν τις ποσότητες μετρώντας ανά 10 και στη συνέχεια να γράφουν με αριθμούς τα αντίστοιχα αθροίσματα (π.χ. 10+10+10+4=34) Στο μάθημα αυτό δε θα προχωρήσουμε ακόμη στην ανάλυση του αριθμού σε μονάδες και δεκάδες.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παιζω…Μοναδες, Δεκαδες       Παιζω …Μοναδες , Δεκαδες
Μονάδες και Δεκάδες                                             Μονάδες και Δεκάδες
Το ενυδρείο - Οι αριθμοί 20-30       Το κάστρο - Οι αριθμοί 30-40
Οι αριθμοί 20-30 / jele.gr                                          Οι αριθμοί 30-40 / jele.gr
Το παιχνίδι με τους κρίκους
Οι αριθμοί 40-50 / jele.gr