Μοτίβα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ανακάλυψη κανόνα σε μοτίβα (αριθμητικά, γεωμετρικά). Συνέχιση μοτίβου. Κατασκευή μοτίβου

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

 • να ανακαλύπτουν τον κανόνα που διέπει απλά και αναδρομικά μοτίβα,
 • να συνεχίζουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα,
 • να κατασκευάζουν αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Μαθηματικά Δ τάξης

Εδώ θα βρείτε εποπτικό υλικό και εξαιρετικά φύλλα εργασίας ανά μάθημα για τα μαθηματικά της Β τάξης. Πρόκειται για υποστηρικτικό υλικό προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολικών βιβλίων και ενδείκνυται και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Βοήθημα Πατάκης

Ενότητα 1

Βοήθημα 1ης Ενότητας

Γρήγορα τεστ 1ης Ενότητας

1.1 Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ τάξη

1.2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000

1.3 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000

1.4 Αναλύω και συγκρίνω τους αριθμούς ως το 20.000

1.5 Μαθαίνω για τα πολύγωνα

1.6 Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών

1.7 Αξιολογώ και οργανώνω τις πληροφορίες

1η Επανάληψη

2η Ενότητα

2.8 Προσθέτω και αφαιρώ

2.9 Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

2.10 Επιλύω προβλήματα

2.11 Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

2.12 Διαιρώ με διάφορους τρόπους

2.13 Τέλεια και ατελής διαίρεση

2.14 Διαχειρίζομαι προβλήματα

2η Επανάληψη

3η Ενότητα

3.15 Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς

3.16 Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

3.17 Μετρώ και εκφράζω το μήκος

3.18 Μετρώ το βάρος

3.19 Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών (1)

3.20 Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών (2)

3η Επανάληψη

4η Ενότητα

4.21 Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

4.22 Διαχειρίζομαι τους δεκαδικούς αριθμούς

4.23 Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς

4.24 Διαιρώ με 10, 100, 1000

4.25 Επιλύω προβλήματα

4.26 Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

5η Ενότητα

5.27 Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες

5.28 Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες

5.29 Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες

5.30 Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια

5.31 Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν

5.32 Μαθαίνω γα τα παραλληλόγραμμα

5.33 Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά

5.34 Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα

5η Επανάληψη

6η Ενότητα

6.35 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000

6.36 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000

6.37 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 200.000

6.38 Διαχειρίζομαι προβλήματα

6.39 Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου

6.40 Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

7η Ενότητα

7.41 Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή

7.42 Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη

7.43 Αντίστροφα προβλήματα

7.44 Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα

7.45 Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα

7.46 Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα

8η Ενότητα

8.47 Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000

8.48 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.0000

8.49 Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

8.50 Μετρώ το χρόνο (1)

8.51 Μετρώ το χρόνο (2)

9η Ενότητα

9.52 Μαθαίνω για τα στερεά σώματα

9.53 Κατασκευάζω στερεά

9.54 Μαθαίνω για τη χωρητικότητα

9.55 Μοτίβα

9.56 Διαχειρίζομαι πληροφορίες

Μοτίβα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΤΟΧΟΙ

 • να αναγνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν τα μοτίβα
 • να παρατηρούν την εξέλιξη και τη διαδοχή καταστάσεων σε ένα δεδομένο μοτίβο
 • να αναπαράγουν ή να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο
 • να περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδιαΜοτίβα

Picture Στόχοι του μαθήματος αυτού είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να:

 • αναγνωρίζουν και να επισημαίνουν μοτίβα από το καθημερινό περιβάλλον και ιδιαίτερα από το περιβάλλον του σπιτιού τους.
 • αναγνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν μοτίβα.
 • αναπαράγουν ή να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο.
 • περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλα εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

 

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδια

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ


PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν, να επεκτείνουν και να κατασκευάζουν γεωμετρικά μοτίβα.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Ανακαλύπτουν τον κανόνα σε απλά και σύνθετα γεωμετρικά μοτίβα
 • Περιγράφουν τον κανόνα σε ένα γεωμετρικό μοτίβο
 • Κατασκευάζουν ένα γεωμετρικό μοτίβο με και χωρίς προϋποθέσεις
 • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο στην κατασκευή και επέκταση γεωμετρικών μοτίβων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

      

Παίξε με τα γεωμετρικά μοτίβα                         Βρες το ίδιο μοτίβο με διαφορετικό τρόπο

     

Ποια εικόνα είναι η επόμενη;                          Μοτίβα με σχέδια