Μονάδες και Δεκάδες ΙΙ

ΣΤΟΧΟΙ

1. Μέσω του κεφαλαίου αυτού συνεχίζουμε την άσκηση των μαθητών στην ονοματολογία του αριθμητικού συστήματος σε επίπεδο δεκάδων και μονάδων και στην αντίστοιχη γραφή των αριθμών. Για το σκοπό αυτό εργαζόμαστε καταρχήν με τα νομίσματα.Χρησιμοποιούμε προσθετικά τα νομίσματα του 1 ευρώ ή 1 λεπτού, τα οποία ανταλλάσσουμε με νομίσματα μεγαλύτερης αξίας. Έτσι σχηματίζεται ένας διψήφιος αριθμός με δύο τρόπους: αφενώςμε τα μοναδιαία νομίσματα του 1 ευρώ ή 1 λεπτού και αφετέρου με όσο το δυνατό μεγαλύτερα νομίσματα. Οι μαθητές εργάζονται επίσης με τον άβακα, επάνω στον οποίο αναπαριστούν διψήφιους αριθμούς και διακρίνουν τις μονάδες και τις δεκάδες.

2. Παράλληλα συνεχίζουμε την άσκηση των μαθητών στα αθροίσματα της μορφής 10+ν, 20+ν κτλ και στις αφαιρέσεις της μορφής 1ν-ν, 2ν-2 κτλ

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Α τάξης

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παιζω…Μοναδες, Δεκαδες    Παιζω …Μοναδες , Δεκαδες

Μονάδες και Δεκάδες                                         Μονάδες και Δεκάδες

Τα ξύλινα στρατιωτάκια  Η μεγάλη πείνα
Τα ξύλινα στρατιωτάκια / jele.gr                             Η μεγάλη πείνα / jele.gr 
 

Δεκάδες και μονάδες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

  • Στο κεφάλαιο αυτό προχωρούμε ένα βήμα περαιτέρω, για να δείξουμε την αξία των αριθμών σύμφωνα με τη θέση τους. Θα δείξουμε δηλαδή ότι σε έναν διψήφιο αριθμό το ψηφίο που βρίσκεται δεξιά αποδίδει τον αριθμό των μονάδων, ενώ το ψηφίο που βρίσκεται αριστερά αποδίδει τον αριθμό των δεκάδων. Εισάγουμε δηλαδή τους όρους “δεκάδα” και “μονάδα” και τη σημασία τους στη γραφή των αριθμών. Με την ίδια λογική ασκούμε τους μαθητές στην ανάλυση διψήφιων αριθμών σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων.
  • Ένας άλλος επιδιωκόμενος στόχος είναι να ασκήσουμε τους μαθητές στις λέξεις των αριθμών από το ένδεκα μέχρι το είκοσι, καθώς και στις λέξεις των αριθμών πλήρων δεκάδων: “τριάντα, σαράντα,πενήντα. Παράλληλα επιδιώκουμε την άσκησή τους στη γραφή και αντιστοίχως στην ανάγνωση αυτών των αριθμών λέξεων.
  • Τέλος επιθυμούμε να ασκήσουμε τους μαθητές στην εύρεση του αποτελέσματος μιας αφαίρεσης της μορφής 1ν-ν, 2ν-ν,3ν-ν κτλ, όπου ν μονοψήφιος αριθμός. Πρόκειται ασφαλώς για αφαίρεση ενός μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό κατά την οποία ο μονοψήφιος είναι ίσος με τον αριθμό των μονάδων του διψήφιου (π.χ. 16-6=10, 23-3=20 κτλ)

πηγή: Μαθηματικά Α τάξη, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα ξύλινα στρατιωτάκια  Η μεγάλη πείνα
Τα ξύλινα στρατιωτάκια / jele.gr                             Η μεγάλη πείνα / jele.grΟργάνωση συλλογών-Οι αριθμοί μέχρι το 50

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η προετοιμασία των μαθητών για την ανάλυση των αριθμών σε μονάδες και δεκάδες, καθώς και η εξοικείωσή τους με τη λειτουργία του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Η διαδικασία αυτή θα συμπληρωθεί μέσα από τα επόμενα κεφάλαια, τα οποία θα αναφέρονται ειδικά σε έννοιες του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Επιπλέον, η περαιτέρω άσκηση των μαθητών στον υπολογισμό αθροισμάτων με βάση το αριθμό 10 εντάσσεται στους στόχους που επιδιώκονται μέσω του εν λόγω κεφαλαίου. Προκειμένου να μετρήσουμε μεγάλες ποσότητες, διευκολυνόμαστε ασφαλώς ομαδοποιώντας τες σε υποσύνολα των 10 μονάδων.

Ένας άλλος βασικός επιδιωκόμενος στόχος είναι η άσκηση των μαθητών στην αντικατάσταση των 10 μονάδων με μια άλλη ισοδύναμη μεγάλη μονάδα και στην κατανόηση ότι έχουν την ίδια αξία (π.χ. 10 πράσινες μάρκες είναι ίσες με μία κόκκινη).  Η ικανότητα αυτή είναι θεμελιακή για την κατανόηση της λειτουργίας του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ανταλλαγών εισάγουμε επίσης τον άβακα, με τον οποίο θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου
Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το ενυδρείο - Οι αριθμοί 20-30       Το κάστρο - Οι αριθμοί 30-40
Οι αριθμοί 20-30 / jele.gr                                          Οι αριθμοί 30-40 / jele.gr
Το παιχνίδι με τους κρίκους
Οι αριθμοί 40-50 / jele.grΟι αριθμοί μέχρι το 50

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΣΤΟΧΟΙ

  • Η άσκηση των μαθητών στους διψήφιους αριθμούς μέχρι το 50. Συγκεκριμένα στόχος μας είναι οι μαθητές να αριθμούν ανά 1,5 και 10 μέχρι το 50. Επιδιώκουμε εξάλλου την άσκησή τους στη γραφή και τη διάταξη των αριθμών αυτών, ενώ εξίσου σημαντική θεωρούμε την άσκησή τους στην καταμέτρηση συλλογών αποτελούμενων από ποσότητες των οποίων το πλήθος φθάνει μέχρι το 50. Τέλος, στόχος μας είναι να μάθουν να γράφουν με λέξεις τους αριθμούς από το 10 μέχρι το 20.
  • Η άσκηση των μαθητών στην μέτρηση και τον υπολογισμών ποσοτήτων ανά 10. Μέσω τον προτεινόμενων δραστηριοτήτων σκοπεύουμε να ασκήσουμε τους μαθητές στη μέτρηση διάφορων ποσοτήτων, παίρνοντας ως μέτρο την ολότητα της δεκάδας. Μέχρι τώρα τα παιδιά μετρούσαν συνήθως  ένα προς ένα τα διάφορα αντικείμενα, λαμβάνοντας δηλαδή ως μέτρο τη μονάδα. Μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιδιώκουμε να καταστούν ικανοί οι μαθητές να υπολογίζουν τις ποσότητες μετρώντας ανά 10 και στη συνέχεια να γράφουν με αριθμούς τα αντίστοιχα αθροίσματα (π.χ. 10+10+10+4=34) Στο μάθημα αυτό δε θα προχωρήσουμε ακόμη στην ανάλυση του αριθμού σε μονάδες και δεκάδες.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παιζω…Μοναδες, Δεκαδες       Παιζω …Μοναδες , Δεκαδες
Μονάδες και Δεκάδες                                             Μονάδες και Δεκάδες
Το ενυδρείο - Οι αριθμοί 20-30       Το κάστρο - Οι αριθμοί 30-40
Οι αριθμοί 20-30 / jele.gr                                          Οι αριθμοί 30-40 / jele.gr
Το παιχνίδι με τους κρίκους
Οι αριθμοί 40-50 / jele.gr