Με το «σεις» και με «σας»

PictureΣτόχοι της ενότητας

  • Διάκριση επιπέδων ύφους .
  • Χρήση πληθυντικού ευγενείας.
  • Επεξεργασία διαλογικού κειμένου.
  • Διάκριση των λέξεων σε μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες και τετρασύλλαβες.
  • θέση και ρόλος του τόνου στις λέξεις.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2Φύλλο εργασίας με τα τονικά παρώνυμα
Επαναληπτικό διαγώνισμα

Καρτέλα διακόσμησης τοίχου-Συλλαβισμός

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συλλαβισμός