Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του κιλού και του μισού κιλού στην καθημερινή ζωή.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Αισθητοποιήσουν το μισό κιλό και το ολόκληρο κιλό.
  • Χρησιμοποιούν τη ζυγαριά για να ζυγίζουν βάρη (ολόκληρα κιλά ή μισά κιλά).
  • Συνδέουν το βάρος των αντικειμένων με την αξία τους σε ευρώ.
  • Κάνουν εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις “περίπου ένα κιλό”,”περίπου μισό κιλό”
  • Συνεργάζονται σε ομάδες.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Παιχνίδι με τη ζυγαριά


Ζύγισε και γράψε το βάρος των αντικειμένων