Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την έννοια του χρόνου ως διάταξη γεγονότων σε χρονική σειρά (εξέλιξη) και να εξοικειωθούν με τη χρονική διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, της εποχής, του έτους μέσα από γεγονότα της καθημερινής ζωής (διαισθητικά).
Αναλυτικά, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Αντιλαμβάνονται την έννοια του πριν και του μετά στη χρονική εξέλιξη των γεγονότων
  • Γνωρίζουν τις ημέρες της εβδομάδας και τις εποχές με τη σειρά
  • Εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Ασκήσεις χρονικής ακολουθίας