Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν το μήκος διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

  • Χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα με προϋποθέσεις
  • Χρησιμοποιούν το χάρακα για να μετρούν το μήκος των πλευρών απλών γεωμετρικών σχημάτων
  • Συνδέουν το όνομα του γεωμετρικού σχήματος με τον αριθμό των πλευρών ή των γωνιών του (π.χ. τετράπλευρο: 4 γωνίες, 4 πλευρές)
  • Εργάζονται ομαδικά για την επίτευξη μίας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξη, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

    

Μετρώ γραμμές με το χάρακα                               Βρίσκω την περίμετρο

   

Βρίσκω την περίμετρο                                         Υπολογίζω την περίμετρο

 

http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/gons.htm

Φτιάχνω πολύγωνα και μετρώ την περίμετρο