Μεγέθη – Μεγαλύτερο-Μικρότερο

1                      4

Φύλλο εργασίας 1                                                Φύλλο εργασίας 2

 

2                    3

Φύλλο εργασίας 3                                              Φύλλο εργασίας 4

5

Φύλλο εργασίας 5

Προσανατολισμός στο χώρο


PictureΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να:

  • προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς τον εαυτό τους
  • προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς που βρίσκεται έξω από τον εαυτό τους
  • χρησιμοποιούν γλωσσικές εκφράσεις που περιέχουν τους εξής όρους: “μέσα”, “έξω”, “δίπλα”, “ανάμεσα”, “πάνω”, “κάτω”, “μπροστά”, “πίσω”, “δεξιά”, “αριστερά”

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Β τάξης

Παιχνίδι προσανατολισμού

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προμαθηματικές έννοιες- πάνω-κάτω

2. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (α)

3. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (β)

4. Προμαθηματικές έννοιες – κοντά-μακριά

5. Προμαθηματικές έννοιες-μέσα-έξω

6. Προμαθηματικές έννοιες- ψηλό-κοντό

7. Προμαθηματικές έννοιες- ζευγαράκια

8. Προμαθηματικές έννοιες-δεξιά-αριστερά

9. Προμαθηματικές έννοιες-σχήματα

10. Προμαθηματικές έννοιες- αριθμοί

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

          

Προσανατολισμός                                                   Το κρυφτό

 

         

Παιχνίδι προσανατολισμού-RamKid                  Προσανατολισμός στο χώρο

πηγή: http://www.stintaxi.com/

  

 

 

Προμαθηματικές έννοιες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Οι παρακάτω εργασίες παρατίθονται για άσκηση της δεξιότητας της οπτικής διάκρισης ως προς το μέγεθος και προβλέπουν σύγκριση μεταξύ σχεδίων αντικειμένων και γεωμετρικών σχημάτων.
Στις πολλές ασκήσεις δίνεται ως ερέθισμα ένα πρότυπο που είναι τοποθετημένο στο πάνω μέρος της σελίδας. Από το παιδί ζητείται να εντοπίσει και να δείξει το σχήμα που είναι ίδιο ή διαφορετικό από το πρότυπο ως προς το μέγεθος.
Ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσει το παιδί για να δείξει την επιλογή του αφήνεται να αποφασιστεί από τον δάσκαλο. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει με χρωμάτισμα των όμοιων σε μέγεθος σχημάτων, με τοποθέτηση του σημείου “Χ” κάτω από τα ισομεγέθη ή διαφορετικά αντικείμενα κτλ. Επίσης, σε κάποια φύλλα εργασίας δεν δίνεται πρότυπο αντικείμενο αλλά πολλά αντικείμενα κατά ζεύγη και αναμένεται από το παιδί να ενώσει με μια γραμμή ή να χρωματίσει με το ίδιο χρώμα τα όμοια ή διαφορετικά αντικείμενα ως προς το μέγεθος.

preschool-kindergarten-worksheets-biggest-and-smallest-1 free-worksheets-preschool-which-is-biggest-2 math-worksheets-preschool-which-is-smallest-1 math-worksheets-printable-which-is-smallest-2
Φύλλο εργασίας 1     Φύλλο εργασίας 2     Φύλλο εργασίας 3     Φύλλο εργασίας 4
preschool-kindergarten-worksheets-biggest-and-smallest-1 preschool-math-worksheets-biggest-and-smallest-2 preschool-printable-worksheets-same-size-1 size-worksheets-same-size-2
Φύλλο εργασίας 5     Φύλλο εργασίας 6     Φύλλο εργασίας 7     Φύλλο εργασίας 8
9  10  11  12
Φύλλο εργασίας 9   Φύλλο εργασίας 10  Φύλλο εργασίας 11  Φύλλο εργασίας 12
13    14 15
Φύλλο εργασίας 13  Φύλλο εργασίας 14   Φύλλο εργασίας 15

πηγή: οι εικόνες είναι από τα εξής site www.math-salamanders.com, www.worksheetfun.com, Dorling Kindersley Continue reading

Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία


PictureΣτόχοι-Διδακτικές οδηγίες

Ένας από τους στόχους του κεφαλαίου αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών με την ορολογία των διαστάσεων των μεγεθών. Συνήθως τα παιδιά αυτής της ηλικίας αποδίδουν όλα τα επίθετα συγκριτικού βαθμού όπως “μεγαλύτερο”, “ψηλότερο”, “μακρύτερο”, “πιο μακρύ” και “πιο χοντρό” , με τη λέξη “μεγαλύτερο”. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιβάλλεται λοιπόν να ασχοληθούμε με δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν τους μαθητές σε διαφοροποίηση των όρων  “υψηλό-χαμηλό”, “μακρύ-κοντό”, “πλατύ-στενό” και “χοντρό- λεπτό”.

Ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω του μαθήματος αυτού είναι να μάθουν οι μαθητές να διατάσσουν διάφορα ομοειδή αντικείμενα σύμφωνα με μία από τις προαναφερόμενες διαστάσεις.

πηγή: Μαθηματικά Α δημοτικού, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας : Σύγκριση μεγεθών-Ορολογία

Φύλλο εργασίας (για αμβλύωπες)

 

 

Για περισσότερα φύλα εργασίας πατήστε εδώ