Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία


PictureΣτόχοι-Διδακτικές οδηγίες

Ένας από τους στόχους του κεφαλαίου αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών με την ορολογία των διαστάσεων των μεγεθών. Συνήθως τα παιδιά αυτής της ηλικίας αποδίδουν όλα τα επίθετα συγκριτικού βαθμού όπως “μεγαλύτερο”, “ψηλότερο”, “μακρύτερο”, “πιο μακρύ” και “πιο χοντρό” , με τη λέξη “μεγαλύτερο”. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού επιβάλλεται λοιπόν να ασχοληθούμε με δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν τους μαθητές σε διαφοροποίηση των όρων  “υψηλό-χαμηλό”, “μακρύ-κοντό”, “πλατύ-στενό” και “χοντρό- λεπτό”.

Ένας άλλος στόχος που επιδιώκεται μέσω του μαθήματος αυτού είναι να μάθουν οι μαθητές να διατάσσουν διάφορα ομοειδή αντικείμενα σύμφωνα με μία από τις προαναφερόμενες διαστάσεις.

πηγή: Μαθηματικά Α δημοτικού, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας : Σύγκριση μεγεθών-Ορολογία

Φύλλο εργασίας (για αμβλύωπες)

 

 

Για περισσότερα φύλα εργασίας πατήστε εδώ

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

Picture

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του εν λόγου μαθήματος επιδιώκεται να καταστούν ικανοί οι μαθητές να:

  • αναγνωρίζουν και να γράφουν τα ψηφία των αριθμών έως το   5
  • εξασκηθούν με την καθοδηγούμενη γραφή των ψηφίων των αριθμών 1,2 και 3
  • καταμετρούν συλλογές αντικειμένων με τουλάχιστον 5 ψηφία
  • διαβάζουν με ολιστικό τρόπο τις αριθμολέξεις από το 1 μέχρι το 5

Καρτέλες ποσοτικής απεικόνισης

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 1

Ο αριθμός 1

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 2

Ο αριθμός 2

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 3

O αριθμός 3

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 4

Ο αριθμός 4

Γράφω και μαθαίνω τον αριθμό 5

Ο αριθμός 5

Μετρώ 1(1-5)

Μετρώ 2(1-5)

Μετρώ 3(1-5)-β

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών (Ι)

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Picture   Picture

Σύγκριση, εκτίμηση ποσοτήτων                               Οι αριθμοί από το 1-5

Picture   Picture

Οι αριθμοί 1,2,3                                                           Οι αριθμοί 0,4,5

 
Πηγή: http://www.stintaxi.com/

Προσανατολισμός στο χώρο

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η άσκηση των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να:

  • προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς τον εαυτό τους
  • προσανατολίζονται με σημείο αναφοράς που βρίσκεται έξω από τον εαυτό τους
  • χρησιμοποιούν γλωσσικές εκφράσεις που περιέχουν τους εξής όρους: “μέσα”, “έξω”, “δίπλα”, “ανάμεσα”, “πάνω”, “κάτω”, “μπροστά”, “πίσω”, “δεξιά”, “αριστερά”

πηγή: βιβλίο δασκάλου, Μαθηματικά Β τάξης

Παιχνίδι προσανατολισμού

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Προμαθηματικές έννοιες- πάνω-κάτω

2. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (α)

3. Προμαθηματικές έννοιες-μεγαλύτερο-μικρότερο (β)

4. Προμαθηματικές έννοιες – κοντά-μακριά

5. Προμαθηματικές έννοιες-μέσα-έξω

6. Προμαθηματικές έννοιες- ψηλό-κοντό

7. Προμαθηματικές έννοιες- ζευγαράκια

8. Προμαθηματικές έννοιες-δεξιά-αριστερά

9. Προμαθηματικές έννοιες-σχήματα

10. Προμαθηματικές έννοιες- αριθμοί

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

          

Προσανατολισμός                                                   Το κρυφτό

 

         

Παιχνίδι προσανατολισμού-RamKid                  Προσανατολισμός στο χώρο

πηγή: http://www.stintaxi.com/