Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα “και μισή”

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του ρολογιού και να διαβάζουν την ώρα είτε είναι “ακριβώς” είτε “και μισή”

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να :

  • Αναγνωρίζουν τη θέση των δεικτών στο ρολόι όταν η ώρα είναι “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Μετακινούν κατάλληλα τους δείκτες (σε χάρτινο ρολόι) έτσι ώστε οι ώρες να δείχνουν “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Γράφουν χρησιμοποιώντας ψηφία την ώρα “ακριβώς” ή “και μισή”.
  • Υπολογίζουν χρονικές διάρκειες
  • Συνεργάζονται για την επίτευξη μιας δραστηριότητας

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Ζωγραφιά: Ρολόι-λουλούδι

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

              

Μαθαίνω την ώρα                                                         Εφαρμογή Μέτρηση Χρόνου

 

Σταυρόλεξο_Η ώρα

 

 
Για πιο προχωρημένους