Μήλα και καμήλα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΧΟΙ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Η,η)

  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης μήλο.

Ορθογραφία: Είναι μαθητής

…………………………………………………………………………..

  • Τα παιδιά συνθέτουν το βιβλίο του γράμματος
  • Με αφορμή το λάχνισμα της σελ. 51, τα παιδιά και ο/η εκπαιδευτικός λένε στην τάξη λαχνίσματα που ξέρουν . Ζητούν από ενήλικες του περιβάλλοντός τους να τους πουν λαχνίσματα και τα απαγγέλουν στην τάξη. Ο/η εκπαιδευτικός τα καταγράφει και δημιουργούν σχετικό βιβλίο τάξης.
  • Από το κεφάλαιο αυτό και εξής ο/η εκπαιδευτικός με τις λέξεις -κλειδιά μπορεί να οργανώσει δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Το γράμμα η
Continue reading

Μήλα και καμήλα

Εδώ θα βρείτε πλούσιο συμπληρωματικό υλικό για το μάθημα της γλώσσας με τίτλο “Μήλα και καμήλα” της 3ης ενότητας του σχολικού βιβλίου. Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε σε μoρφή pdf  2 φύλλα εργασίας καθώς και μία καρτέλα με το γράμμα Η,η.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Το γράμμα η

Μήλα και καμήλα

Καρτέλα: Η η

Αντιγραφή Η,η

H   H    h
Καρτέλα με το Η                  Ήτα         Η η (για αμβλύωπες) η

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΕΣ

Μήλα και καμήλα (για αμβλύωπες)

Το γράμμα η (για αμβλύωπες)

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Διαφάνεια1 (1)  Διαφάνεια2  Διαφάνεια3

Διαφάνεια4  Διαφάνεια5
 
πηγή: http://pelekanou.blogspot.gr/
 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣPicture   αρχείο λήψης

Το γράμμα Η                                                     Ένας καλός φίλος (Η,η)

πηγή: www.stintaxi.com

και μερικά ωραία βιντεάκια…