Μέτρηση μάζας

Picture Στο κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

  • εμβαθύνουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους στις μονάδες μέτρησης της μάζας, το κιλό και το γραμμάριο .
  • αναγνωρίζουν τον τόνο και τη σχέση του με τα κιλά.
  • διαβάζουν ενδείξεις ζυγαριάς και να γράφουν το βάρος που δείχνει η ζυγαριά.
  • αναγνωρίζουν ότι αντικείμενα με τον ίδιο όγκο μπορεί να έχουν διαφορετικό βάρος.
  • αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις και να λύνουν προβλήματα με βάρη.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Παιχνίδι με τη ζυγαριάΖύγισε και γράψε το βάρος των αντικειμένων