Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η μέθοδος αναγωγή στη μονάδα

Στόχοι μας είναι να είναι ικανά τα παιδιά:

  • να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αναγωγή στη μονάδα,
  • να αξιολογούν σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η αναγωγή στη μονάδα και σε ποιες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πολλαπλασιασμός,

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading