Προβλήματα με συμμιγείς

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
PictureΚύριος διδακτικός στόχος

Oι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν πράξεις με συμμιγείς προκειμένου να λύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί:

 • Nα διακρίνουν πότε είναι πιο εύκολο να υπολογίσουμε με συμμιγείς (μετρήσεις χρόνου) και πότε με δεκαδικούς αριθμούς (μετρήσεις μήκους, ευρώ, μάζα κτλ.).
 • Nα μετρούν το χρόνο που πέρασε ή που υπολείπεται σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (υπολογισμός ηλικίας).
 • Nα χρησιμοποιούν τη γραμμή του χρόνου.
 • Nα συνεργάζονται σε ομάδες των 4 για την επίτευξη μιας δραστηριότητας.

πηγή: Μαθηματικά Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading

Υλικά σώματα

Picture               Picture               

Βιβλίο μαθητή                               Τετράδιο εργασιών                       Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η μάζα, ο όγκος και η πυκνότητα είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες των υλικών σωμάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι ο όγκος είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα ενός υλικού σώματος
 • Να μετρήσουν οι μαθητές τον όγκο ενός στερεού σώματος χρησιμοποιώντας ογκομετρικό δοχείο
 • Να αναφέρουν οι μαθητές μονάδες μέτρησης του όγκου
 • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η μάζα είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα ενός υλικού σώματος
 • Να μετρήσουν οι μαθητές τη μάζα ενός στερεού σώματος χρησιμοποιώντας ένα ζυγό σύγκρισης
 • Να αναφέρουν οι μαθητές μονάδες μέτρησης της μάζας
 • Να αναφέρουν οι μαθητές ότι η πυκνότητα είναι μία χαρακτηριστική ιδιότητα ενός υλικού σώματος
 • Να ταξινομούν οι μαθητές τα υλικά σώματα ανάλογα με την πυκνότητά τους

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή
 
Φ.Ε1 Όγκος

Φ.Ε2 Μάζα

Φ.Ε3 Πυκνότητα

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιο

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Screenshot of the simulation Καταστάσεις της Ύλης. Τα βασικά             Άλατα & Διαλυτότητα Στιγμιότυπο οθόνης

Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά                         Άλατα και διαλυτότητα

 

Δες τη θέση και την κίνηση των μορίων στα στερεά (solid), στα υγρά (liquid) και στα αέρια (gas)

Picture             

 

Προσπάθησε να βάλεις το κάθε υλικό σώμα εκεί που ταιριάζει (στερεό =solid, υγρό= liquid και  αέριο gas

Picture