Λύνω σύνθετα προβλήματα

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να λύνουν σύνθετα προβλήματα

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Οργανώνουν σε πίνακα τις πληροφορίες που τους δίνει ένα πρόβλημα.
  • Επαληθεύουν τη λύση που έδωσαν σε ένα πρόβλημα με άλλη στρατηγική (νοεροί υπολογισμοί ή κάθετη πράξη).
  • Διορθώνουν σύνθετο πρόβλημα και να το λύνουν.
  • Χρησιμοποιούν την ορολογία διπλάσιο, τριπλάσιο κτλ .
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν σύνθετα προβλήματα, προβλήματα εξισορρόπησης και προβλήματα με πολλές λύσεις.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να

  • Οργανώνουν πολλές πληροφορίες που δίνει ένα πρόβλημα (με χρήση πίνακα)
  • Κάνουν εκτίμηση πριν λύσουν το πρόβλημα
  • Κάνουν δίκαιη μοιρασιά, χρησιμοποιώντας την έκφραση “τόσα όσα”
  • Ελέγχουν τη λύση που έδωσαν σε ένα πρόβλημα
  • Εργάζονται σε ομάδες

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2