Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να λύνουν σύνθετα προβλήματα με διψήφιους και απλούς τριψήφιους αριθμούς
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Λύνουν προβλήματα με “περισσότερο από” και “λιγότερο από”.
  • Βρίσκουν με εκτίμηση την λύση προβλημάτων.
  • Λύνουν προβλήματα σύνθετα σε διάφορα πλαίσια (γεωμετρία, μοτίβο, μετρήσεις.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο και των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1