Παιχνίδια

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες:

  •  Παραδοσιακά παιχνίδια
  • Επιτραπέζια παιχνίδια
  • Ηλεκτρονικά παιχνίδια
  • Πνευματικά παιχνίδια

 

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες Continue reading