Τα ζώα που ζουν κοντά μας

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε έξι υποενότητες:

 •  Ο Μάγκας
 • Ο Τεντέν και η Μιλού
 • (Τα χαρακτηριστικά των ζώων)
 • Αγάπες με….ουρά
 • Οι δύο φίλοι
 • Τα ζώα της εξοχής

 

Χρόνος διδασκαλίας :  8-12 διδακτικές ώρες

ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ/ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 • Αναφορικός λόγος (περιγραφή ζώου)
 • Λογοτεχνία, εικονογραφημένη ιστορία (κομικ), μύθος, ενημερωτικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων, περιοδικών και διαδικτύου, μικρές αγγελίες.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Επίθετα και επιθετοποιημένες μετοχές
 • Αιτιολογικές προτάσεις
 • Απλές και επαυξημένες προτάσεις
 • Ρόλος και λειτουργία των άρθρων (οριστικών και αόριστων)
 • Κλίση επίθετα σε : -ής, -ιά, -ί και -ύς, -ιά, ύ
 • Ορθογραφία
 • Λεξιλόγιο
 • Κυριολεξία και μεταφορά
 • Παροιμίες και εκφράσεις

 

πηγή: Γλώσσα Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

 

Picture

 

 

λεξικό