Στερεά σώματα-αναπτύγματα

PictureΤα αναπτύγματα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τα στερεά σώματα καθώς επίσης και να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη μετατροπή της δισδιάστατης μορφής σε τρισδιάστατη και αντίστροφα. Με τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναπαράγουν τα αναπτύγματα του κύβου, του οθρογωνίου παραλληλεπιπέδου και της τετραγωνικής πυραμίδας από έτοιμο πατρόν που τους δίνεται. Πέρα όμως από την απλή αναπαραγωγή, είναι σημαντικό να ασκήσουμε τους μαθητές στην νοητική αναπαράσταση ενός δισδιάστατου σχήματος στον τρισδιάστατο χώρο και αντίστροφα. Επίσης στόχος είναι να ασκηθούν οι μαθητές στο να φαντάζονται την κάτοψη ενός τρισδιάστατου σχήματος. Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά τους όρους κορυφή, ακμή, έδρα.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Ανάπτυγμα ΚΥΒΟΣ

Ανάπτυγμα ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Ανάπτυγμα ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ

Ανάπτυγμα ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Για περισσότερα φύλλα εργασίας πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                 

Γεωμετρικά στερεά 1                                                 Γεωμετρικά στερεά 2

Βρες τα γεωμετρικά στερεά