Ο κόσμος γύρω μας

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Πως υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης
     • 2. Τα χαρτιά ανακυκλώνονται!!!
     • 3. Το τετράδιο ζωγραφικής

Continue reading