Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοήσουν τον αλγόριθμο της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό, που έχει επικρατήσει στη χώρα μας και να τον χρησιμοποιήσουν ως μία από τις στρατηγικές υπολογισμού αποτελέσματος.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Χρησιμοποιούν όποια από τις δύο τεχνικές εκτέλεσης της κάθετης αφαίρεσης μπορούν.
  • Μετατρέπουν μία οριζόντια αφαίρεση σε κάθετη.
  • Επαληθεύουν μία κάθετη αφαίρεση με νοερούς υπολογισμούς ή άλλη κάθετη πράξη (πρόσθεση ή αφαίρεση).
  • Επιλύουν προβλήματα.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των δύο ή των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κατανοήσουν τον αλγόριθμο της κάθετης αφαίρεσης διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο, με δανεικό και να τον χρησιμοποιούν ως μια από τις στρατηγικές υπολογισμού αποτελέσματος.

Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • Επαληθεύουν με τον κάθετο άβακα κάθετες αφαιρέσεις διψήφιων με μονοψήφιο ή διψήφιο με δανεικό.
  • Βρίσκουν το λάθος σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό και το διορθώνουν.
  • Συμπληρώνουν τους αριθμούς που λείπουν σε μία κάθετη αφαίρεση με δανεικό.
  • Μετατρέπουν οριζόντιες αφαιρέσεις σε κάθετες.
  • Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Φύλλο εργασίας 5