Η πατρίδα μας γιορτάζει

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Η σημαία
     • 2. Στον πόλεμο του 1940
     • 3. Για το Πολύτεχνείο

Continue reading