Διαγωνίσματα Φυσικής Ε τάξης

Υλικά σώματα

Μίγματα

Ενέργεια

Πεπτικό σύστημα

Θερμότητα

Ηλεκτρισμός

Φως

Ήχος

Μηχανική

Διαγωνίσματα Φυσικής ΣΤ τάξης Δημοτικού

Στη Φυσική επιδιώκεται οι µαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο της Φυσικής, προσαρµοσµένα βέ­βαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας.

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον µαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερµηνεία των φαινοµένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόµηση και χρήση επιστηµονικών προτύπων-«µοντέλων» προκειµένου να περιγράψει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει ορισµένα φυσικά φαινόµενα και διαδικασίες.

Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναµφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισµικό, ∆ιαδίκτυο, συστήµατα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των µετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των µαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, µοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδοµένα ώστε οι µαθητές, µε την ενεργό συµµετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόµους της Φυσικής.

1.Ενέργεια

 
2.  Θερμότητα

3. Έμβια- Άβια

4. Φυτά

5. Ζώα

6. Οικοσυστήματα

7. Αναπνευστικό σύστημα

8. Κυκλοφορικό σύστημα

9. Ηλεκτρομαγνητισμός

10. Φως

11. Οξέα- Βάσεις- Άλατα

12. Μεταδοτικές Ασθένειες

13. Αναπαραγωγικό σύστημα

 

 

 

 

Θερμότητα

%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Το θερμόμετρο

Φ.Ε.2 Θερμοκρασία-θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

Φ.Ε.3 Τήξη-πήξη

Φ.Ε 4 Εξάτμιση και συμπύκνωση

Φ.Ε. 5 Βρασμός

Φ.Ε 6 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Φ.Ε. 7 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Φ.Ε. 8 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Θερμότητα

Picture    Picture       

Βιβλίο μαθητή               Τετράδιο εργασιών        Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να διακρίνουν οι μαθητές το φυσικό μέγεθος “θερμότητα” από το φυσικό μέγεθος “θερμοκρασία”, να μελετήσουν φαινόμενα σχετικά με τη θερμότητα, όπως η συστολή και η διαστολή στερεών, υγρών και αερίων καθώς και φαινόμενα σχετικά με την αλλαγή της φυσικής κατάστασης

πηγή: Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Το θερμόμετρο

Φ.Ε.2 Θερμοκρασία-θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

Φ.Ε.3 Τήξη-πήξη

Φ.Ε 4 Εξάτμιση και συμπύκνωση

Φ.Ε. 5 Βρασμός

Φ.Ε 6 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Φ.Ε. 7 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Φ.Ε. 8 Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

 

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

 
Επαναληπτικό φυλλάδιοΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


           

Διαδραστικό θερμόμετρο                                      Θερμότητα-Κίνηση των μορίων

 

 

και μερικά βιντεάκια…