Η 25η Μαρτίου

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

25martioyΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τον “Ύμνο εις την ελευθερία” του Διονυσίου Σολωμού και από το “Θούριο” του Ρήγα Φεραίου. Οι πίνακες της σ. 53 στο Β.Μ ανήκουν στις συλλογές του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.

  • Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να παρατηρήσουν τους πίνακες. Συζητούν για την ενδυμασία, τα όπλα και τα άλλα χαρακτηριστικά της εποχής, όπως φαίνεται στους πίνακες
  • Επίσκεψη σε Ιστορικό, Λαογραφικό ή Ναυτικό Μουσείο, με στόχο να εντοπιστούν από τα παιδιά χαρακτηριστικά στοιχεία της καθημερινής ζωής σε εκείνη τη χρονική περίοδο.

Πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου