Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Picture

Μάθημα 1ο: Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

ΣΤΟΧΟΙ

  • Να γνωρίσουν οι μαθητές τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην Ελλάδα και διοίκησαν τους Έλληνες.
  • Να κρίνουν τις ενέργειες των κατακτητών και τις αντιδράσεις των Ελλήνων.
  • Να κατανοήσουν τη σημασία των ιστορικών εννοιών: πολεμική κατάκτηση, υποταγή, λεηλασία, θρίαμβος, διακυβέρνηση.
  • Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης (μεταφοράς στη θέση του άλλου).

Continue reading