Ιστορίες του χειμώνα

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
     • 2.  Κάτω από το χιόνι
     • 3. Ο εγωιστής γίγαντας

Continue reading

Πολιτείες ντυμένες στα λευκά

PictureΗ ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες:

     • 1. Η πόλη χάθηκε στο χιόνι
     • 2.  Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (συνέχεια)
     • 3. Τόσο χιόνι δε ξανάγινε!

Continue reading