Τα βουνά της Ελλάδας

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κεφαλαίου θα πρέπει:

  • να εντοπίζουν στον χάρτη τους κύριους ορεινούς όγκους της Ελλάδας
  • να ονομάζουν τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά
  • να ταξινομούν τα μεγαλύτερα ελληνικά βουνά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
  • να εντοπίζουν στον χάρτη την κατεύθυνση των μεγάλων ελληνικών οροσειρών
  • να σχεδιάζουν τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας

πηγή: Γεωγραφία Ε τάξης, βιβλίο δασκάλου Continue reading