Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η έννοια της εκτίμησης σε πραγματικές καταστάσεις

Αναλυτικά: Στόχοι μας θα είναι τα παιδιά να είναι ικανά :

  • να σταθεροποιήσουν, να εφαρμόσουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για την εκτίμηση με δεκαδικούς αριθμούς
  • να χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή

πηγή: Μαθηματικά Δ τάξης, βιβλίο δασκάλου
Continue reading