Ηλεκτρισμός

Picture      Picture           

Βιβλίο μαθητή                   Τετράδιο εργασιών                         Βιβλίο δασκάλου

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  • Να αποκτήσουν οι μαθητές γενικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες, διακόπτες και λαμπτήρα και να ευαισθητοποιηθούν για τους κινδύνους που προκύπτουν  από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας

πηγή:Φυσική Ε τάξη, βιβλίο δασκάλου

Απαντήσεις στις ασκήσεις του Τετραδίου Εργασιών του μαθητή

Φ.Ε.1 Στατικός ηλεκτρισμός

Φ.Ε.2 Το ηλεκτροσκόπιο

Φ.Ε.3 Πότε ανάβει το λαμπάκι;

Φ.Ε.4 Ένα απλό κύκλωμα

Φ.Ε.5 Το ηλεκτρικό ρεύμα

Φ.Ε.6 Αγωγοί και μονωτές

Φ.Ε.7 Ο διακόπτης

Φ.Ε.8 Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

Φ.Ε.9 Ηλεκτρικό ρεύμα: μια επικίνδυνη υπόθεση

Σημείωση: Οι απαντήσεις είναι βασισμένες στο βιβλίο του δασκάλου

Επαναληπτικό φυλλάδιο
 

Παρουσίαση – Ηλεκτρικό ρεύμα

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣPicture         Picture

εκατομμυριούχος με χρόνο                                εκατομμυριούχος  χωρίς χρόνο

πηγή:www.stintaxi.com
 

             Screenshot of the simulation Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)

Ηλεκτρικό ρεύμα-skoool.gr                                          Κατασκευή κυκλώματος

 

Picture            Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός Στιγμιότυπο οθόνης

Το ηλεκτροδωμάτιο                                                  Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός

 

             

Το ηλεκτρικό κύκλωμα                                                  Άλλαξε τη θέση του διακόπτη