Μέτρηση μάζας

Picture Στο κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε να καταστούν οι μαθητές ικανοί να:

 • εμβαθύνουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους στις μονάδες μέτρησης της μάζας, το κιλό και το γραμμάριο .
 • αναγνωρίζουν τον τόνο και τη σχέση του με τα κιλά.
 • διαβάζουν ενδείξεις ζυγαριάς και να γράφουν το βάρος που δείχνει η ζυγαριά.
 • αναγνωρίζουν ότι αντικείμενα με τον ίδιο όγκο μπορεί να έχουν διαφορετικό βάρος.
 • αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις και να λύνουν προβλήματα με βάρη.

πηγή: Μαθηματικά Γ τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Παιχνίδι με τη ζυγαριάΖύγισε και γράψε το βάρος των αντικειμένων

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του κιλού και του μισού κιλού στην καθημερινή ζωή.
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Αισθητοποιήσουν το μισό κιλό και το ολόκληρο κιλό.
 • Χρησιμοποιούν τη ζυγαριά για να ζυγίζουν βάρη (ολόκληρα κιλά ή μισά κιλά).
 • Συνδέουν το βάρος των αντικειμένων με την αξία τους σε ευρώ.
 • Κάνουν εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις “περίπου ένα κιλό”,”περίπου μισό κιλό”
 • Συνεργάζονται σε ομάδες.

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Παιχνίδι με τη ζυγαριά


Ζύγισε και γράψε το βάρος των αντικειμένων

Μετρώ το βάρος (α)

PictureΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την έννοια του βάρους των σωμάτων και τα όργανα μέτρησής τους (ζυγαριά)
Αναλυτικά οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:

 • Μετρούν βάρη.
 • Χρησιμοποιούν τις εκφράσεις “πιο βαρύ από” , “πιο ελαφρύ από”.
 • Διορθώνουν σύνθετο πρόβλημα και να το λύνουν.
 • Συγκρίνουν (διαισθητικά) βάρη και να συνδυάζουν βάρη προκειμένου να κάνουν σωστές εκτιμήσεις

πηγή: Μαθηματικά Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


Παιχνίδι βάρουςΒοήθησε το Rodger να ισορροπήσει τη ζυγαριά.
Μόλις τελειώσεις πάτησε “οκ” για να βεβαιωθείς ότι απάντησες σωστά!
πηγή: http://a-taxia.blogspot.gr

Βάρος-Λειτουργία ζυγαριάς

ΣΤΟΧΟΙ

Μέσω του κεφαλαίου αυτού οι μαθητές θα έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια του βάρους και τη μέτρησή του. Πιο συγκεκριμένα:

 • Θα παρατηρήσουν τα διάφορα είδη ζυγαριών
 • Θα πραγματοποιήσουν μία πρώτη εμπειρική σύγκριση των αντικειμένων χρησιμοποιώντας τους όρους “βαρύτερο” και “ελαφρύτερο”
 • Θα χρησιμοποιήσουν τους όρους “βαρύ”, “ελαφρό”, “βαρύτερο”, “ελαφρότερο”, “κιλό” και “ζυγαριά”
 • Ως μέσον σύγκρισης του βάρους αφενός θα χρησιμοποιήσουν την παραδοσιακή ζυγαριά, στην οποία το ζύγισμα βασίζεται στην ισορροπία δύο δίσκων και αφετέρου στα άλλα είδη ζυγαριών, όπως είναι η μηχανική και η αυτόματη ψηφιακή ζυγαριά.

πηγή: Μαθηματικά Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

Φύλλο εργασίας 1

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παίζω με τη ζυγαριά : Διάλεξε το πιο βαρύ

αντικείμενο για να κερδίσεις πόντους