Γνωριμία με τους ήρωες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

  • Παραγωγή προφορικού λόγου, έκφραση και ομιλία.
  • Διαχείριση πληροφορίας: Ζητά και δίνει πληροφορίες, συστήνει τον εαυτό του και την οικογένειά του.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

  • Αναγνώριση από κάθε παιδί του ονόματός τους καθώς και των συμμαθητών του.
  • Γραφή του ονόματός του.
  • Επισήμανση των άρθρων ο,η.

 
πηγή: Γλώσσα Α τάξης, βιβλίο δασκάλου

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 το γράμμα α

 το γράμμα ο                                                                        

 το γράμμα ε

 το γράμμα ι

 επαναληπτικό στο α ο ε ι

Οι ήρωες του σχολικού βιβλίου

ΚΑΡΤΕΛΕΣ

A   E    I   O
AΛΦΑ                        ΕΨΙΛΟΝ                              ΓΙΩΤΑ                 ΟΜΙΚΡΟΝ