Μαθησιακές Δυσκολίες- Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά

To βιβλίο ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της Σουζάνας Παντελιάδου και του Γιώργου Μπότσα, αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες που συνδέονται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και δίνει στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής τάξης, να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες  καθώς και να αναγνωρίσουν τις δικές τους υποχρεώσεις και δυνατότητες στο πλαίσιο της σημερινής θεσμικής λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτωνεπιμορφωτικό υλικό διαπολιτισμικής αγωγής

“Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηματοδότησε και τη δημιουργία πολλών ευρωπαϊκών πολυπολιτισμικών κοινωνιών, με αποτέλεσμα το θέμα της Δ.Ε. να αφορά και στην ευρωπαϊκή διάσταση στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των αντίστοιχων χωρών και να διευρύνει τον εκπαιδευτικό προβληματισμό πέρα από την ύπαρξη μεταναστών ή μειονοτήτων στις κοινωνίες…”

Το παραπάνω link αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με θέματα πολυπολιτισμικότητας στο χώρο του σχολείου και είναι ένα καλό εγχειρίδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.